Η Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι το περιοδικό του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρα δημοσιεύονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Περιοδική έκδοση που εκδίδεται δυο φορές το χρόνο.

ISSN: 1791 2598

ΝΕΑ

Χρήση ανθρωπίνων κυττάρων δέρματος ως βλαστοκύτταρα - BBC

Νομοθέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να επιτρέψουν τη γονιμοποίηση υβρίδιων ωαρίων, δηλαδή τον συνδυασμό ανθρώπινων κυττάρων και ωαρίων ζώων με σκοπό την δημιουργία βλαστικών κυττάρων για έρευνα - BBC

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοηθικής
Κροατία 3-8 Σεπτεμβρίου 2008

4th South-East European Bioethical Forum international conference, on Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism, 3rd - 5th September 2008, associated conference within the framework of the 9th World Congress of Bioethics (3rd-8th September 2008), Rijeka/Opatija, Croatia

Global Forum on Bioethics in Research 9
Ethics of research involving indigenous peoples and vulnerable populations
Auckland, New Zealand December 3-5, 2008

H Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι ηλεκτρονική περιοδική έκδοση, που δημοσιεύει ερευνητικές συμβολές στη βιοηθική. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στην βιο-ιατρική έρευνα, τις εφαρμογές της στην ιατρική πρακτική, καθώς και τη συστηματική αξιολόγηση αυτών των εφαρμογών με βάση τις επιπτώσεις τους στις ζωές των ατόμων, στην κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Κάθε τεύχος  φιλοξενεί πρωτότυπα άρθρα, επισκοπήσεις, σύντομα δοκίμια, σχόλια, βιβλιοκρισίες. Τα  κείμενα δημοσιεύονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Η ΕΒ υποστηρίζεται από διεθνή Επιτροπή Συμβούλων Έκδοσης.  Φιλοξενεί ερευνητικά πορίσματα απ’ όλον τον κόσμο και επιδιώκει να συμβάλλει στη διεθνή ακαδημαϊκή συζήτηση. Ανταποκρίνεται, επίσης, στο αίτημα δημοσίου διαλόγου και καλλιεργεί την έλλογη δημόσια κατανόηση για θέματα βιοηθικής.

ISSN: 1791 2598
Συχνότητα έκδοσης: Δυο φορές το χρόνο
Τρέχον τεύχος: Τόμος Ι, Τεύχος 1 / Φθινόπωρο 2007 - Χειμώνας 2008