Η Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι το περιοδικό του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρα δημοσιεύονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Περιοδική έκδοση που εκδίδεται δυο φορές το χρόνο.

ISSN: 1791 2598

ΝΕΑ

Χρήση ανθρωπίνων κυττάρων δέρματος ως βλαστοκύτταρα - BBC

Νομοθέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να επιτρέψουν τη γονιμοποίηση υβρίδιων ωαρίων, δηλαδή τον συνδυασμό ανθρώπινων κυττάρων και ωαρίων ζώων με σκοπό την δημιουργία βλαστικών κυττάρων για έρευνα - BBC

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοηθικής
Κροατία 3-8 Σεπτεμβρίου 2008

4th South-East European Bioethical Forum international conference, on Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism, 3rd - 5th September 2008, associated conference within the framework of the 9th World Congress of Bioethics (3rd-8th September 2008), Rijeka/Opatija, Croatia

Global Forum on Bioethics in Research 9
Ethics of research involving indigenous peoples and vulnerable populations
Auckland, New Zealand December 3-5, 2008

Οδηγίες για τη σύνταξη κειμένων 

 1. Τα άρθρα δεν υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις· τα σύντομα δοκίμια και οι βιβλιοκρισίες δεν υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις.
 2. Ο τίτλος του άρθρου και το όνομα του/της συγγραφέα αποστέλλονται σε  χωριστή σελίδα.
 3. Όλες οι σελίδες είναι αριθμημένες.
 4. Προηγούνται  περιλήψεις, στα ελληνικά και στα αγγλικά,  150-200 λέξεων η κάθε μία.
 5. Οι υποσημειώσεις εμφανίζονται εντός του κειμένου με αρίθμηση (1, 2, 3, κλπ.).
 6. Οι υποσημειώσεις και οι βιβλιογραφικές αναφορές έχουν συνεχή αρίθμηση.
 7. Η βιβλιογραφία συγκεντρώνεται στο τέλος του κειμένου, κατά αλφαβητική και χρονολογική σειρά, και κατά την εξής μορφή:

Βιβλία:
O’Neill, Onora, 2000, The Bounds of Justice, Cambridge: Cambridge University  Press.
Συμβολές σε Συλλογικό Τόμο:
Dworkin, Ronald, 1977, “Liberalism”, in Hampshire, Stuart, ed., Public and Private Morality, Cambridge:  Cambridge  University Press.
Άρθρα Περιοδικού:
Frankfurt, Harry, 1971, “Freedom of the Will and the Concept of   a Person”, Journal of Philosophy, 68, 5-20.

Οδηγίες για την υποβολή κειμένων

 1. Οι συγγραφείς αποστέλλουν, σε χωριστή επισύναψη, ορισμένα βιογραφικά στοιχεία, όπως ακαδημαϊκή ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Δεκτά γίνονται κείμενα που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [] (Αφότου το περιοδικό λάβει το άρθρο, αποστέλλεται στον/στην συγγραφέα e-mail που  επιβεβαιώνει ότι το άρθρο  τελεί υπό αξιολόγηση).
 3. Κατηγορίες  κειμένων που υποβάλλονται:
  • Άρθρα
  • Σύντομα  Δοκίμια
  • Βιβλιοκρισίες
  • Διάφορα (σχόλια, επιστολές, ανακοινώσεις, κλπ.)

Οι συντάκτες του περιοδικού διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν τη μορφή των κειμένων όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να συμμορφώνονται με τα υφολογικά και βιβλιογραφικά πρότυπα του περιοδικού.