Η Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι το περιοδικό του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρα δημοσιεύονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Περιοδική έκδοση που εκδίδεται δυο φορές το χρόνο.

ISSN: 1791 2598

ΝΕΑ

Χρήση ανθρωπίνων κυττάρων δέρματος ως βλαστοκύτταρα - BBC

Νομοθέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να επιτρέψουν τη γονιμοποίηση υβρίδιων ωαρίων, δηλαδή τον συνδυασμό ανθρώπινων κυττάρων και ωαρίων ζώων με σκοπό την δημιουργία βλαστικών κυττάρων για έρευνα - BBC

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοηθικής
Κροατία 3-8 Σεπτεμβρίου 2008

4th South-East European Bioethical Forum international conference, on Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism, 3rd - 5th September 2008, associated conference within the framework of the 9th World Congress of Bioethics (3rd-8th September 2008), Rijeka/Opatija, Croatia

Global Forum on Bioethics in Research 9
Ethics of research involving indigenous peoples and vulnerable populations
Auckland, New Zealand December 3-5, 2008

Παρουσίαση

Η Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές,  το οποίο προάγει τη διεπιστημονική έρευνα γύρω από τη σχέση (βιο)επιστήμης και ηθικής. Επικεντρώνεται στην κανονιστική  διερεύνηση και κριτική αποτίμηση των σύνθετων προκλήσεων για την πράξη, που συνδέονται με τις σύγχρονες βιο-επιστημονικές και βιο-τεχνολογικές εξελίξεις. Προωθεί την έρευνα και την υψηλής ποιότητας συγγραφική δραστηριότητα στη βιοηθική και  υποδέχεται συμβολές σε όλα τα πεδία της, όπως θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο και τη θεμελίωση της βιοηθικής, την κλινική βιοηθική, την περιβαλλοντική ηθική, την ηθική της έρευνας, προβλήματα παγκόσμιας δικαιοσύνης αναφορικά με την απόκτηση και κατανομή των ιατρικών τεχνολογιών, βιοηθικά ζητήματα στη δημόσια πολιτική, στο δίκαιο, στις πρακτικές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην εκπαίδευση. Το περιοδικό υποστηρίζει επίσης μορφωτικές  προσπάθειες που συμβάλλουν στην αξιοποίηση του θεωρητικού προβληματισμού  και της έλλογης κριτικής στο δημόσιο διάλογο, ρίχνοντας φως σε κρίσιμα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πράξη στην εποχή της βιοτεχνολογίας.

Η Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι το περιοδικό του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Άρθρα δημοσιεύονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Περίοδος έκδοσης: Δύο φορές ετησίως.
Τρέχον τεύχος: Τόμος Ι, Tεύχος I, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας 2008