Η Επιθεώρηση Βιοηθικής είναι το περιοδικό του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρα δημοσιεύονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Περιοδική έκδοση που εκδίδεται δυο φορές το χρόνο.

ISSN: 1791 2598

ΝΕΑ

Χρήση ανθρωπίνων κυττάρων δέρματος ως βλαστοκύτταρα - BBC

Νομοθέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να επιτρέψουν τη γονιμοποίηση υβρίδιων ωαρίων, δηλαδή τον συνδυασμό ανθρώπινων κυττάρων και ωαρίων ζώων με σκοπό την δημιουργία βλαστικών κυττάρων για έρευνα - BBC

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοηθικής
Κροατία 3-8 Σεπτεμβρίου 2008

4th South-East European Bioethical Forum international conference, on Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism, 3rd - 5th September 2008, associated conference within the framework of the 9th World Congress of Bioethics (3rd-8th September 2008), Rijeka/Opatija, Croatia

Global Forum on Bioethics in Research 9
Ethics of research involving indigenous peoples and vulnerable populations
Auckland, New Zealand December 3-5, 2008

Εκδοτική Ομάδα

Υπεύθυνη Έκδοσης: Σταυρούλα Τσινόρεμα (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Επιμελητής Έκδοσης: Γιώργος Καραμανώλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Συντακτική Επιτροπή: Αντώνης Αστρινάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Φίλιππος Βασιλόγιαννης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Τάκης Βιδάλης (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής), Εμμανουήλ Γαλανάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Λευτέρης Ζούρος (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μαρία Κούση (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Κίτσος Λούης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γιώργος Μαραγκός (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Βασιλική Πετούση (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Παύλος Σούρλας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αναστάσιος Φιλαλήθης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σύμβουλοι Έκδοσης: Roberto Andorno (University of Zurich, Switzerland), Allen Buchanan (Duke University, U.S.A.), Arthur L. Caplan (University of Pennsylvania, U.S.A.), Μυρτώ Δραγώνα- Μονάχου (Πανεπιστήμια Αθηνών & Κρήτης), John Harris (University of Manchester, U.K.), Φώτης Καφάτος (Πανεπιστήμιο Κρήτης & Imperial College, London, U.K.), Philip Kitcher (Columbia University, USA), Bartha Maria Knoppers (University of Montreal, Canada), Maurizio Mori (University of Turin, Italy), Herman Nys (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium), Hilary Rose (Universities of Bradford and City, U.K.), Steven Rose (Open University, U.K.), Spiros Simitis (Johann-Wolfgang-Goethe-University, Germany), Richard Sorabji (King’s College, London, U.K.)

Βοηθοί Σύνταξης: Αντώνης Μπασούκος (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Δημήτρης Δουλάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γιώργος Χαραλάμπους (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Τεχνική Υποστήριξη: Γιώργος Ακουμιανάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)